Students Elevia Le and Anthony Pham next to LabyrinthChọn Ðại Học Thánh Tôma

 • Đại học Công Giáo duy nhất trong vùng Houston, do các Cha Dòng thánh Basiliô thành lập vào năm 1947.
 • Có 3,522 sinh viên đang theo học
 • 1,645 sinh viên theo chương trình cử nhân.
 • 60% số sinh viên là người Công Giáo.
 • Có hội Sinh Viên Việt Nam rất sinh động.
 • Quí Sơ Đa-Minh Việt Nam hiện diện sống động giữa khối sinh viên.
 • Sỉ số giáo sư và sinh viên là 9:1
 • Trung bình số sinh viên trong mỗi lớp là 15
 • Giáo sư rất tận tâm: như các Cha Dòng thánh Basiliô và các Sơ Dòng Phanxicô Thánh Thể
 • Giáo sư biết tên từng sinh viên
 • Điểm SAT trung bình là 1111 (toán và văn)
 • 41% sinh viên năm đầu sống tại trường
 • Có 35 chuyên nghành cử nhân, 15 chuyên ngành cao học bao gồm thương mại, khoa học, văn chương, và giáo dục.
 • Sinh viên có rất nhiều cơ hội khảo-cứu, thực tập, cũng như du học nước ngoài
 • Tỉ lệ sinh viên được nhận vào các trường y khoa và nha khoa rất cao
 • Tổng số tiền trợ cấp học bổng sinh viên nhận được là 39 triệu dollars, trong số đó hơn 14 triệu là học bổng của Đại học Thánh Tôma cho sinh viên.
 • Được xếp hạng từ năm 1994 trong tạp chí “U.S. News and World Report’s” là một trong những trường đại học xuất xắc nhất về bằng cao học ở miền tây Hoa Kỳ.
 • Đựơc đề cao trong tạp chí “The Princeton Review Guide” năm 2011, là một trong những trường đại học tốt nhất phương tây.
 • Trường được nêu danh trong Cardinal Newman Society là một trong 21 Đại học Công Giáo đứng đầu về việc “trung thành với bản chất đại học Công Giáo và học phí tương đối phải chăng”.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

Phone: 713-525-3500
Email: admissions@stthom.edu

CHAT